شاه کلید

آقایان نمی دانند پیش نوازی چیست ؟؟

admin
۲۶ مرداد ۱۳۹۳
167 views
صفر نظر
  • هرچیزی که به زن آرامش بدهد پیش نوازش محسوب میشود؛ هر قدر زنی آرامش بیشتری داشته باشد آمادگی و گرایش جنسی بیشتری خواهد داشت.

    کارهایی که زنها معمولا برای رسیدن به خودشان انجام می دهند؛ همه و همه پیش نوازش محسوب می شوند.

    صحبت کردن درباره مسائل و مشکلات با زن برای او شکلی از پیش نوازش به حساب می آید.